Wierzytelności - umorzenie i naliczenie odsetek

Jak wygląda umorzenie i naliczenie odsetek w systemie mojebiuro24.pl?

Informacje o wysokości automatycznie wyliczonych odsetkach ustawowych dostępne są w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI w kolumnie Odsetki ustawowe

 

Umorzenie odsetek - jak wygląda? 

Naliczenie odsetek na wezwaniu do zapłaty

Jeśli użytkownik otrzymał zapłatę za fakturę sprzedaży po  wygenerowaniu wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek, ma możliwość rozliczyć dokument wraz z otrzymanymi odsetkami. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJE » DOKUMENTY - z listy zaznaczyć dany dokument i wybrać opcję ROZLICZ a następnie zaznaczyć opcję ROZLICZ ODSETKI.

 

Umorzenie odsetek w systemie Moje Biuro 24 

 

Dzięki temu, zostanie automatycznie wygenerowany i ujęty w ewidencji dowód wewnętrzny który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW/EWIDENCJA PRZYCHODÓW  » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Umorzenie odsetek

Naliczone odsetki można też w każdej chwili umorzyć. Jeśli do faktury zostało wygenerowane wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek można odstąpić od naliczonych odsetek na dwa sposoby:

  • Wchodząc w zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI gdzie z listy, należy zaznaczyć dany dokument i wybrać opcję ODSETKI » UMORZENIE ODSETEK

 

Umorzenie odsetek - sposoby

 

  • lub dokonać umorzenia z poziomu rozliczania zapłaty za dokument poprzez zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI, gdzie z listy należy zaznaczyć dokument i wybrać opcję ROZLICZ, a następnie zaznaczyć opcję UMÓRZ ODSETKI.  


Umorzenie odsetek - w jaki spsób?

 

Istnieje też możliwość cofnięcia umorzenia odsetek w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI. Po zaznaczeniu faktury na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję ODSETKI » COFNIJ UMORZENIE ODSETEK.  

 

Umorzenie odsetek -sprawdź jak zrobić