Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u podatnika zwolnionego z VAT

Rejestracja do VAT-UE - ustawienia w systemie

Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w VAT-UE powinni wprowadzić ten fakt do systemu, korzystając z zakładki USTAWIENIA » PANEL » PODATKI » PODATEK VAT, w oknie które się pojawi oznaczamy opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak ustawić w systemie?

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). Uzupełniamy dane. Korzystając z zakładki ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty i języka natomiast jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE.

Dzięki powyższemu schematowi księgowemu transakcja zostanie automatycznie uwzględniona przy generowaniu informacji podsumowującej VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Tak wygenerowany dokument zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji Przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu) oraz w Rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Informacja podsumowująca VAT UE

W przypadku gdy klient biura dokonuje świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych należy wygenerować informację podsumowującą VAT-UE (dokonuje tego Opiekun firmy, przedsiębiorca nie ma dostępu). W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - a podatek VAT