Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u podatnika zwolnionego z VAT

Rejestracja do VAT-UE - ustawienia w systemie

Przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w VAT-UE powinni wprowadzić ten fakt do systemu, korzystając z zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczając opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak ustawić w systemie?

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (BEZ VAT). Korzystając z zakładki ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty i języka natomiast jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE.

Wybierając powyższy schemat księgowy, transakcja zostanie automatycznie uwzględniona przy generowaniu informacji podsumowującej VAT UE.

 Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Tak wygenerowany dokument zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji Przychodów oraz w Rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Informacja podsumowująca VAT UE

W przypadku gdy klient biura dokonuje świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych należy wygenerować informację podsumowującą VAT-UE (dokonuje tego Opiekun firmy, przedsiębiorca nie ma dostępu). W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

 Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - a podatek VAT