Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u czynnego podatnika VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu towarów lub materiałów od kontrahentów z krajów należących do Unii Europejskiej należy przejść do zakładki WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie uzupełnić wymagane pola.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole "NIP" na "VAT UE". Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE można wybrać walutę faktury oraz należy zaznaczyć okienko WNT. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT zakupu i Rejestru VAT sprzedaży oraz w kwocie netto do KPIR w kolumnie 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów.

Dodatkowo transakcja WNT zostanie wykazana w informacji VAT-UE.[alert-info]Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju. Wówczas w trakcie księgowania w polu WARTOŚĆ NETTO wpisać wartość brutto z faktury./alert-info]

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W przypadku gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego fakturę należy zaksięgować bezpośrednimi wpisami w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT: 
    • EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “WNT“.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

    • EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “WNT“.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu "Zak. tow. handl.i..." ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów