Usuwanie wystawionej faktury

Aby usunąć wystawioną fakturę, która jeszcze nie trafiła do obiegu prawnego należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć omawiany dokument i wybrać z menu górnego opcję USUŃ.

Usuwanie wystawionej faktury w zakładce przychody

Jeżeli mamy pewność, że dana faktura ma być usunięta to w oknie z prośbą o potwierdzenie należy kliknąć TAK.Usuniętej faktury nie można się przywrócić!

Podczas usuwania może pojawić się komunikat o wystąpieniu błędu oraz nastąpi anulowanie procesu.

Usuwanie wystawionej faktury - komunikat

W systemie można usunąć tylko ostatnią wystawioną fakturę. W takim przypadku co do zasady należałoby wystawić fakturę korygującą. Więcej na ten temat w artykule: Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?