Usunięcie konta - jak przebiega w systemie?

Usunięcie konta klienta czy biura rachunkowego z systemu możliwe jest jedynie przez szefa biura rachunkowego. Jednakże, należy mieć na uwadze, że nie należy usuwać konta klienta w przypadku zakończenia z nim współpracy. W celu zakończenia współpracy wystarczy odpiąć konto klienta, o czym więcej w artykule: Zakończenie współpracy.

W celu usunięcia konta biura rachunkowego z mojebiuro24.pl w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy do konta nie jest podpięta firma klienta. Jeśli podpiętych jest więcej kont niezbędne będzie zastosowanie procedury zakończenia współpracy.

Natomiast w celu usunięcia konta klienta niezbędne jest odpięcie przypisanych mu użytkowników (pracowników biura) poprzez zakładkę USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie kolejno należy zaznaczyć pracownika i odpiąć go od konta poprzez funkcję ODEPNIJ.

Usunięcie konta - odpinanie pracowników

Następnie należy przejść do zakładki USTAWIENIA i wybrać opcję USUŃ w oknie MOJA FIRMA. W polu które się pojawi, w celach autoryzacji operacji należy wprowadzić hasło do konta. Wówczas po wykonanej akcji na adres mailowy podany w ustawieniach konta zostanie wysłany e-mail informacyjny z linkiem potwierdzającym usunięcie konta.

Usunięcie konta z systemu

Po usunięciu konta wszystkie wprowadzone dane zostaną całkowicie usunięte.