Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

Otrzymane faktury objęte uproszczoną procedurą importu towarów dostarczone przez kontrahentów z krajów spoza UE wprowadza się do systemu przez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i uzupełnić pozostałe dane. Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy oznaczyć poprawnie walutę i wybrać opcję UPROSZCZONY IMPORT TOWARÓW.

uproszczony import towarów

W kolejnym kroku należy w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić wartość w walucie z otrzymanej faktury i oznaczyć krajową stawkę VAT, odpowiednią dla danej transakcji.

 uproszczony import towarów

Po zapisaniu faktura z oznaczoną opcją uproszczonego importu towarów zostanie automatycznie przeliczona na złotówki i ujęta w rejestrze zakupu VAT oraz rejestrze sprzedaży VAT, a w kwocie netto trafi do KPIR.