Umowa o dzieło - jak ją dodać w systemie?

Umowa o dzieło często jest nazywana umowa rezultatu i jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najkrótsza charakterystyka tej umowy mówi o tym, że umowa o dzieło musi dotyczyć wykonania pewnej rzeczy (materialnej lub niematerialnej).

Dodawanie umowy o dzieło

W celu dodania umowy o dzieło w systemie, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło w systemie mojebiuro24.pl

Podstawowe informacje

W pierwszej zakładce otwartego okna Dodawanie umowy o dzieło należy wybrać pracownika, dla którego tworzona jest umowa. Następnie należy podać okres obowiązywania umowy oraz wysokość wynagrodzenia. W celu łatwiejszego planowania wynagrodzeń, można wybrać spośród trzech sposobów określenia kwoty wynagrodzenia:

  • brutto - kwota wynagrodzenia przed potrąceniem podatku

  • netto - kwota wynagrodzenia po potrąceniu podatku

  • Całkowity koszt - kwota kosztu zatrudnienia pracownika

Poniżej pola z kwotą wynagrodzenia istnieje możliwość zaznaczenia opcji “własny pracownik”. Należy zaznaczyć tą opcję w sytuacji, kiedy umowa o dzieło zawierana jest z pracownikiem, z którym podpisana została umowa o pracę w tym samym czasie. Co do zasady umowa o dzieło nie stanowi tytułu do objęcia składkami ZUS i odprowadza się od niej jedynie podatek. Jednak jeśli umowa o dzieło podpisana zostaje z własnym pracownikiem, to rozliczana jest jak umowę o pracę, czyli z potrąceniem podatku i składek ZUS.

Umowa o dzieło a sposób wynagradzania

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

W kolejnej części znajdują się informacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Można tu określić:

  • zastosowaną stawkę podatkową, dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej, stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

  • czy zastosowany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy (przypadku umów do 200 zł, w których wynagrodzenie nie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę)

  • czy nastąpi przeniesienie praw autorskich na wykonawcę dzieła, przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

Umowa o dzieło - opodatkowanie

Opis usługi

W tej zakładce należy określić przedmiot umowy, czyli to czego umowa będzie dotyczyć. Im dokładniej zostanie określony zakres prac, tym łatwiej będzie weryfikować wykonaną pracę w przypadku ewentualnych sporów.

Umowa o dzieło - zakres obowiązków

Inne postanowienia

Jest to pole nieobligatoryjne. Można tu umieścić wszystkie informacje, jakie zostały ustalone pomiędzy stronami umowy, a nie są wymienione w standardowym wzorze umowy.

Umowa o dzieło - inne postanowienia

Po zapisaniu umowy można ją wydrukować lub otworzyć w trybie edycji, dokonując zmian.

Wypłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło należy udokumentować i rozliczyć na podstawie rachunku do umowy cywilnoprawnej.