Sprawdzenie kontrahenta w bazie długi.info

Zaczynając współpracę z nowym kontrahentem pomocne jest sprawdzenie kontrahenta, czy nie ma on żadnych długów. Można to zweryfikować z systemu mojebiuro24.pl w bazie dług.info.

Jak wygląda sprawdzenie kontrahenta?

Aby włączyć taką funkcję, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » IMPORT Z INNYCH PROGRAMÓW.

Sprawdzanie kontrahenta i jego długow

Sprawdzenie kontrahenta podczas wystawiania faktury

Informację o zadłużeniu system wyświetli podczas wystawiania faktury poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Jeśli kontrahent jest zadłużony, wówczas pojawi się pod jego danymi informacja o wysokości zadłużenia.

Sprawdzanie kontrahenta i jego zobowiązań