Rejestr sprzedaży VAT - przydatne funkcje

Rejestr VAT sprzedaży

Do rejestru sprzedaży VAT, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE, automatycznie trafiają faktury sprzedaży, które zostały wystawione w systemie przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oraz te, które były wystawione poza systemem i zostały wprowadzone przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

 rejestr sprzedaży vat

Ręczne wprowadzanie wpisów do rejestru sprzedaży VAT

Do rejestru sprzedaży VAT można również dodać ręcznie wpisy, przechodząc do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR VAT SPRZEDAŻY i wybierając opcję DODAJ WPIS.

rejestr sprzedaży vat

Pozycje wprowadzone w ten sposób zostaną ujęte wyłącznie w deklaracji VAT. Nie będą przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) i uwzględniane przy podatku dochodowym. 

Modyfikowanie lub usuwanie bezpośrednich wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W rejestrze sprzedaży VAT można modyfikować bądź usuwać wpisy tylko bezpośrednio wprowadzone przez zakładkę EWIDENCJE» REJESTRY VAT » REJESTR VAT SPRZEDAŻY, co można wykonać za pomocą funkcji MODYFIKUJ lub USUŃ.

 rejestr sprzedaży vat

Podpinanie dokumentów do wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W celu podpięcia dokumentów do wpisów w rejestrze VAT sprzedaży np. faktury zaliczkowej, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY, gdzie po najechaniu na wpis, na końcu wiersza, pojawi się ikona “spinacza”. Należy na nią kliknąć. Wówczas, pojawi się okno “Dokumenty powiązane z wierszem”, gdzie należy wybrać funkcję DODAJ DOKUMENT.

rejestr sprzedaży vat

 Do dokumentu powiązanego z wierszem można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

 • szablonu,

 • pliku,

 • adresu URL.

Powielanie wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

W rejestrze sprzedaży VAT można dodać ten sam wpis (np. w kolejnym miesiącu) bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych, pod warunkiem, że jest to bezpośredni wpis do rejestru. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić, następnie skorzystać z opcji MODYFIKUJ » POWIEL znajdującej się na górnym pasku.

 rejestr sprzedaży vat

W pojawiającym się oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.

Ręczne wpisy do rejestru sprzedaży VAT można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwykle należy korzystać z zakładki PRZYCHODY.

Filtrowanie wpisów w rejestrze sprzedaży VAT

Wpisy w rejestrze sprzedaży VAT można wydzielić zgodnie z zastosowaną stawką VAT:

 • WDT,

 • nie podl. UE,

 • VAT rozlicza nabywca - sprzedaż,

 • WNT, import usług- zakupy,

 • import usług art.28b - zakupy,

 • uproszczony import towarów - zakupy,

 • VAT rozlicza nabywca - zakupy,

 • sprzedaż krajowa zwykła (stawki 23%, 8%, 5% stosowane przy sprzedaży).

Aby wyselekcjonować wpisy w rejestrze na podstawie stawki należy kliknąć w zakładkę RODZAJ, znajdującą się pod tabelą i wybrać odpowiednią z wyświetlających się propozycji.

rejestr sprzedaży vat

Wpisy bezpośrednie można również wyfiltrować przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli rejestru sprzedaży. Jeżeli wpisów ręcznych jest więcej niż jeden, to przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

 rejestr sprzedaży vat

Dodawanie wpisów bezpośrednio do deklaracji VAT

W niektórych sytuacjach konieczne jest dodanie wpisu bezpośrednio do deklaracji VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca musi dokonać:

 • zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej,

 • likwidacyjny spis z natury,

 • WNT nowego środka transportu.

Aby dodać wpis bezpośrednio do deklaracji VAT należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY VAT » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć odpowiednie pole.

 rejestr sprzedaży vat

Po zapisaniu wpisy zostaną automatycznie dodane w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT

Aby wydrukować rejestr sprzedaży VAT należy przejść do zakładki DRUKUJ znajdującej się w górnym menu w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPU VAT.

 rejestr sprzedaży vat

Integrator JPK_VAT

System mojebiuro24.pl posiada również opcję importu JPK_VAT z zewnętrznego systemu dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie pełnowartościowego pliku JPK_VAT. W tym celu należy skorzystać z integratora JPK_VAT dostępnego w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY gdzie z górnego paska menu wystarczy wybrać opcję IMPORTUJ Z JPK VAT

Ważne!
Zaimportowane faktury sprzedaży z JPK VAT zostaną ujęte wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT i nie będą widoczne w pozostałych zakładkach systemu.

rejestr sprzedaży vat