Raport ODO

Raport ODO - co zawiera?

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. Biuro rachunkowe jako administrator danych osobowych może wygenerować raport ODO zawierający informacje dotyczące:

  • daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu administratora danych oraz ich treści,
  • identyfikatora użytkownika wprowadzającego te dane,
  • źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą,
  • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały udostępnione,
  • sprzeciwu.

Jak wygenerować raport ODO?

Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w programie, można wygenerować raport spełniający warunki ustawy o ochronie danych osobowych. Raport ODO można pobrać z trzech poniższych poziomów:

  • CRM » KONTRAHENCI » SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA (klikając na nazwę danego kontrahenta),

  • KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (klikając na imię i nazwisko pracownika)

  • USTAWIENIA »  FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY (klikając na adres e-mail danego użytkownika).

W zakładce CRM » KONTRAHENCI » SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA po kliknięciu w nazwę kontrahenta należy wybrać ikonę dokumentu w prawym górnym rogu.

raport odo

Raport zawiera informacje o kontrahencie zapisane w systemie (zakładka Aktualne dane), a także Historię zmian. Tylko pozycje dodane ręcznie można modyfikować i usuwać. Informacje o zmianach generowane są automatycznie.

raport odo

W zakładce HISTORIA UDOSTĘPNIEŃ » DODAJ WPIS istnieje możliwość wprowadzenia informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 5.

W miejscu HISTORIA WPISÓW » DODAJ WPIS istnieje możliwość odnotowania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8.

Zakładka INNE WAŻNE WPISY » DODAJ WPIS służy do odnotowania dodatkowych informacji, jakie miałby znaleźć się w raporcie.

System domyślnie podając źródło danych, przypisuje źródło Własne. Po wybraniu opcji ZMIEŃ ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w tym zakresie.

raport odo

W celu wydrukowania raportu należy wybrać GENERUJ RAPORT.