Nota odsetkowa - jak wystawić?

Jak wystawić notę odsetkową?

W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie uzupełnić wymagane dane. Następnie należy wybrać opcję Dodaj fakturę do obliczenia odsetek i wybrać z listy dokument dotyczący dłużnika.

Wysokość odsetek zostanie wyliczona w systemie automatycznie. Jeśli wysokość odsetek została ustalona indywidualnie, ich procent można wprowadzić ręcznie. Aby było to możliwe należy odznaczyć opcję USTAWOWE

nota odsetkowa

Ważne!
Opcja wystawienia noty odsetkowej jest możliwa tylko dla dokumentów, które zostały opłacone po terminie. Jeśli kontrahent nie zapłacił faktury, to w tym celu należy wystawić Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

Nota odsetkowa - wysyłka do dłużnika

Istnieje także możliwość bezpośredniej wysyłki utworzonej noty do dłużnika. W tym celu należy w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać opcję WYŚLIJ.

Nota odsetkowa - jak wystawić?

Wpływ należności z tytułu uzyskanych odsetek wprowadza się poprzez zaznaczenie dokumentu i wybór opcji DODAJ PRZYCHÓD. Dzięki temu, system automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny i ujmie przychód w ewidencji.

Nota odsetkowa w systemie mb24

Zbiorcza nota odsetkowa

Jeśli jeden kontrahent ma kilka niezapłaconych dokumentów istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej. Opcja ta jest dostępna w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY - na liście znaleźć i zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

Nota odsetkowa - jak wysłać do dłużnika?