Metody rozliczania kosztów w KPiR

W celu zdefiniowania metody ujmowania kosztów w KPIR  (może to zrobić tylko szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowy) należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY. Wówczas do wyboru mamy:

  • metodę kasową,

  • metodę memoriałową.

metody rozliczania kosztów w kpir

Metoda kasowa - rozliczenie kosztów

Przy metodzie kasowej (uproszczonej) wydatek księgowany poprzez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) zawsze trafia do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu.

Wybrana metoda ujmowania kosztów nie ma wpływu na podatek VAT. Związku z czym VAT wynikający z faktury zostanie co do zasady ujęty jednorazowo w Rejestrze zakupów VAT w dacie odebrania dokumentu.

Metoda memoriałowa - rozliczenie kosztów 

W przypadku zaznaczenia metody memoriałowej podczas księgowania niektórych wydatków, pojawi się dodatkowa opcja RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów). Po zaznaczeniu opcji RMK pojawią się pola, w których należy uzupełnić daty obowiązywania wydatku (od - do).

Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie podzieli wydatek na obowiązujące go okresy oraz zaksięguje odpowiednią wartość wydatku do KPiR w poszczególnych miesiącach (proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu).

metody rozliczania kosztów w kpir

RMK a wydruk zestawienia

Wydatki oznaczone RMK księgowane są do KPiR zbiorczo pod datą ostatniego dnia miesiąca tytułem Rozliczenie międzyokresowe kosztów. Zestawienie można wydrukować poprzez zakładkę EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, gdzie należy odnaleźć wpis, kliknąć w opis zdarzenia oraz wybrać opcję DRUKUJ ZESTAWIENIE.