Magazyn

Moduł Magazyn przeznaczony jest dla klientów biura rachunkowego, którzy chcą prowadzić gospodarkę magazynową. Dzięki systemowi mojeburo24.pl klienci biura rachunkowego otrzymują w ramach pakietu z rozszerzonym magazynem dostęp do kontroli stanów magazynowych, obsługi rezerwacji czy kompletacji zestawów. Znajdą tu też wszystkie dokumenty magazynowe oraz mogą skorzystać z opcji analizy sprzedaży produktów. W łatwy sposób mogą generować zamówienia u dostawców, a także zlecać produkcję (montaż/demontaż). Pozwoli to klientom zyskać dodatkowe możliwości, bez generowania kolejnych kosztów.

Magazyn - podstawowe informacje

Klient sam na bieżąco może dokonywać księgowań, które mają wpływ na stan magazynu. Natomiast rola księgowej w tym przypadku ogranicza się do kontroli merytorycznej wprowadzonych dokumentów, co znacznie ułatwia pracę w biurze rachunkowym. Magazyn działa według metody FIFO (first in first out).Stany magazynowe zmieniają się w wyniku sprzedaży/zakupu, przyjęcia/wydania towaru. Możliwe jest także oznaczenie produktu jako usługa - wówczas nie ustawia się ich stanów magazynowych, aczkolwiek uwzględnione są w magazynie jako sprzedawane usługi.

Automatyczna synchronizacja Magazynu z przychodami, wydatkami oraz dokumentami magazynowymi ma na celu ułatwienie pracy w biurze rachunkowym, pozwalając jednocześnie na znaczne zaoszczędzenie czasu.

Włączenie modułu Magazyn

Magazyn dostępny jest w pakiecie Księgowość online + magazyn. Można go włączyć wyłącznie dla czynnych podatników VAT.Aby włączyć moduł Magazyn, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN i w oknie, które się pojawi wybrać opcję WŁĄCZ MODUŁ MAGAZYN. Pokażą się wówczas dodatkowe funkcje, które można zaznaczyć lub odznaczyć według własnych potrzeb.

Magazyn - jak włączyć moduł?

Dokumenty magazynowe

W zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY znajdują się wszystkie dokumenty magazynowe wystawione w innych zakładkach. W tym miejscu można wygenerować dokumenty PZ, PW, WZ, RW (bez przechodzenia do innej zakładki) poprzez opcję DODAJ. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu.

Magazyn - zakładka DOKUMENTY

Dodawanie produktów do Magazynu

Do magazynu produkty można dodać:

  • w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY poprzez opcję PRZYJĘCIE (na podstawie PZ, PW, faktury),

  • w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY poprzez opcję PRODUKT » DODAJ PRODUKT,

  • poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. » podzakładka POZYCJE.

Wystawione dokumenty PZ i PW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura zakupowa trafi do wydatków oraz do ewidencji VAT zakupu (w przpadku czynnych podatników VAT) i KPiR.

Wydawanie produktów z Magazynu

W celu wydania produktów z magazynu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » WYDANIE » NA PODSTAWIE:

  • WZ - wydania zewnętrznego,

  • RW - rozchodu wewnętrznego,

  • faktury,

  • paragonu fiskalnego
  • paragonu niefiskalnego.

Magazyn - wydatnie

Wystawione dokumenty WZ i RW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura sprzedażowa oraz paragon niefiskalny i fiskalny (o ile wybrano KSIĘGUJ PARAGON NIEFISKALNY) trafi do przychodów oraz do ewidencji VAT sprzedaży i KPIR.

Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

Z modułu MAGAZYN możliwe jest wygenerowanie cennika artykułów znajdujących się w magazynie, co może okazać się pomocne przy sporządzaniu ofert handlowych lub zestawienia stanów magazynowych, które jest szczególnie przydatne przy ustalaniu różnic remanentowych oraz podczas sporządzania spisu z natury.

W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » CENNIK / ZESTAWIENIE STANÓW.

Magazyn - drukuj cennika

Możliwe jest wygenerowanie cennika nie tylko dla wszystkich produktów w magazynie, ale i jedynie dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.