Magazyn

Moduł Magazyn przeznaczony jest dla klientów biura rachunkowego, którzy chcą prowadzić gospodarkę magazynową. Dzięki systemowi mojeburo24.pl klienci biura rachunkowego otrzymują w ramach pakietu z rozszerzonym magazynem dostęp do kontroli stanów magazynowych, obsługi rezerwacji czy kompletacji zestawów. Znajdą tu też wszystkie dokumenty magazynowe oraz mogą skorzystać z opcji analizy sprzedaży produktów. W łatwy sposób mogą generować zamówienia u dostawców, a także zlecać produkcję (montaż/demontaż). Pozwoli to klientom zyskać dodatkowe możliwości, bez generowania kolejnych kosztów.

Magazyn - podstawowe informacje

Klient sam na bieżąco może dokonywać księgowań, które mają wpływ na stan magazynu. Natomiast rola księgowej w tym przypadku ogranicza się do kontroli merytorycznej wprowadzonych dokumentów, co znacznie ułatwia pracę w biurze rachunkowym. Magazyn działa według metody FIFO (first in first out).Stany magazynowe zmieniają się w wyniku sprzedaży/zakupu, przyjęcia/wydania towaru. Możliwe jest także oznaczenie produktu jako usługa - wówczas nie ustawia się ich stanów magazynowych, aczkolwiek uwzględnione są w magazynie jako sprzedawane usługi.

Automatyczna synchronizacja Magazynu z przychodami, wydatkami oraz dokumentami magazynowymi ma na celu ułatwienie pracy w biurze rachunkowym, pozwalając jednocześnie na znaczne zaoszczędzenie czasu.

Włączenie modułu Magazyn

Magazyn dostępny jest w pakiecie Księgowość online + magazyn. Można go włączyć wyłącznie dla czynnych podatników VAT.Aby włączyć moduł Magazyn, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN i w oknie, które się pojawi wybrać opcję WŁĄCZ MODUŁ MAGAZYN. Pokażą się wówczas dodatkowe funkcje, które można zaznaczyć lub odznaczyć według własnych potrzeb.

magazyn

Użytkownicy mają możliwość posiadania wielu magazynów. Utworzenie kilku magazynów pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych towarów oraz statusu rezerwacji czy zamówień w odniesieniu do konkretnego magazynu np. należącego do poszczególnego oddziału firmy. Schemat dodawania magazynów znajduje się w artykule pomocy: Odblokowanie wielu magazynów

Dokumenty magazynowe

W zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY znajdują się wszystkie dokumenty magazynowe wystawione w innych zakładkach. W tym miejscu można wygenerować dokumenty PZ, PW, WZ, RW, MM (bez przechodzenia do innej zakładki) poprzez opcję DODAJ. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu.

magazyn

Dodawanie produktów do Magazynu

Do magazynu produkty można dodać:

  • w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY poprzez opcję PRZYJĘCIE (na podstawie PZ, PW, faktury),

  • w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY poprzez opcję PRODUKT » DODAJ PRODUKT,

  • poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. » podzakładka POZYCJE.

Wystawione dokumenty PZ i PW pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura zakupowa trafi do wydatków oraz do ewidencji VAT zakupu (w przpadku czynnych podatników VAT) i KPiR.

Wydawanie produktów z Magazynu

W celu wydania produktów z magazynu należy przejść do zakładki: MAGAZYN » PRODUKTY » WYDANIE » NA PODSTAWIE:

  • WZ - wydania zewnętrznego,

  • RW - rozchodu wewnętrznego,

  • MM - przesunięcie między magazynowe 
  • faktury,

  • paragonu fiskalnego
  • paragonu niefiskalnego.

magazyn

Wystawione dokumenty WZ, RW i MM pojawią się w zakładce dokumenty, natomiast faktura sprzedażowa oraz paragon niefiskalny i fiskalny (o ile wybrano KSIĘGUJ PARAGON NIEFISKALNY) trafi do przychodów oraz do ewidencji VAT sprzedaży i KPIR.

Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

Z modułu MAGAZYN możliwe jest wygenerowanie cennika artykułów znajdujących się w magazynie, co może okazać się pomocne przy sporządzaniu ofert handlowych lub zestawienia stanów magazynowych, które jest szczególnie przydatne przy ustalaniu różnic remanentowych oraz podczas sporządzania spisu z natury.

W tym celu należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY » DRUKUJ » CENNIK / ZESTAWIENIE STANÓW.

magazyn

Możliwe jest wygenerowanie cennika nie tylko dla wszystkich produktów w magazynie, ale i jedynie dla wybranych pozycji. W tym celu należy zaznaczyć dane pozycje w magazynie oraz wybrać opcję DRUKUJ » CENNIK.