Księgowanie wydatków

Księgowanie wydatków

W celu zaksięgowania wydatku wystarczy przejść do zakładki WYDATKI, klikając w Dodaj.

W przypadku czynnych podatników VAT do wyboru są trzy rodzaje dokumentów księgowych: faktura VAT, faktura (bez VAT) lub dowód wewnętrzny. Wydatek można również zaksięgować na podstawie pliku.

Księgowanie wydatków w systemie mojebiuro24.pl

W przypadku podatników zwolnionych z VAT do wyboru jest opcja: wydatek, dowód wewnętrzny oraz na podstawie pliku.

Księgowanie wydatków w systemie mojebiuro24.pl - podatnik zwolniony z VAT

Po wybraniu pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie dane związane z wydatkiem, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na pole Termin płatności, gdyż  jeżeli dokumenty zakupu nie zostały opłacone w terminie, system dokonuje automatycznej korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy.

Jeżeli kontrahent został już wcześniej wpisany do katalogu kontrahentów, można go wyszukać, klikając w opcję Szukaj w katalogu lub wpisując pierwsze litery jego nazwy w polu Dostawca.

Jeśli jest to nowy krajowy kontrahent, wówczas nie trzeba ręcznie wprowadzać jego danych -  można w szybki sposób je importować bezpośrednio z bazy urzędu statystycznego przez kliknięcie pola Pobierz GUS. Dzięki temu osoba, która księguje dokumenty, nie traci czasu na czasochłonne wpisywanie szczegółowych danych nowego kontrahenta.

pobieranie danych z gus - mb24

W podzakładce Podstawowe informacje wprowadza się podstawowe dane z dokumentu księgowego, natomiast w podzakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane lub Zaawansowane (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT) zaznacza się dane dotyczące wydatków zagranicznych.

Jeśli dokumenty zostały wystawione w walucie obcej, dzięki jednemu kliknięciu zagraniczne wydatki zostaną prawidłowo przeliczone na PLN. Dodatkowo system automatycznie poprawnie je zaksięguje w ewidencjach oraz rejestrach i uwzględni w odpowiednich deklaracjach. Rola księgowego sprowadza się jedynie do zaznaczenia odpowiedniej funkcji bez potrzeby kilkukrotnego wpisywania jednego dokumentu do ewidencji.

Księgowanie wydatków zagranicznych w systemie mojebiuro24.pl

Księgowanie wydatków zagranicznych w systemie mojebiuro24.pl a zwolnienie z VAT

Przechodząc dalej, do wyboru dostępne mamy specjalnie zaprogramowane schematy, dzięki którym wydatki automatycznie prawidłowo są księgowane do odpowiednich kolumn w KPiR.

schematy księgowe w systemie mojebiuro24.pl

Faktury oraz dowody wewnętrzne księgowane są bezpośrednio w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Rejestrze zakupów VAT (w przypadku kosztów udokumentowanych fakturami z prawem do odliczenia podatku VAT).