Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu

Klient zakupił polisę ubezpieczeniową OC, związku z czym proszę o wskazanie jak wygląda księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu w systemie?

Marek, Bydgoszcz

 

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu (OC, AC, NNW itd.) w KPiR uzależnione jest od metody rozliczania kosztów. Wyróżniamy dwie metody: memoriałową i kasową (uproszczoną), o czym więcej w artykule: Sposoby ujmowania kosztów w KPiR - metoda uproszczona i memoriałowa Domyślnie w systemie ustawiona jest metoda kasowa. W celu zmiany na metodę memoriałową należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW. Należy zaznaczyć odpowiednią metodę i wybrać ZAPISZ.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że został wprowadzony do systemu pojazd do którego księgowany jest wydatek - polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nie, należy go wprowadzić odpowiednią dla danego pojazdu ścieżką, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję "RMK" i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Po zapisaniu wydatku wprowadzona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do okresu, który został uprzednio wskazany.

Aby sprawdzić rozksiegowanie wydatku należy kliknąć na jego numer w zakładce WYDATKI. Następne w pojawiającym się oknie należy przejść do zakładki EWIDENCJE. Jeśli polisa dotyczy samochodu, do którego jest prowadzona kilometrówka dla celów PIT obok daty księgowania pojawi się ikona samochodu.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Ważne!
System nie wyświetla komunikatu o przekroczeniu limitu AC (20 tys. euro) oraz automatycznie go nie wylicza, związku z czym należy pamiętać o jego pilnowaniu. Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC znajduje się w artykule: Ubezpieczenie AC samochodu osobowego.