Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu

Klient zakupił polisę ubezpieczeniową OC, związku z czym proszę o wskazanie jak wygląda księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu w systemie?

Marek, Bydgoszcz

 

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu (OC, AC, NNW itd.) w KPiR uzależnione jest od metody rozliczania kosztów. Wyróżniamy dwie metody: memoriałową i kasową (uproszczoną), o czym więcej w artykule: Sposoby ujmowania kosztów w KPiR - metoda uproszczona i memoriałowa Domyślnie w systemie ustawiona jest metoda kasowa. W celu zmiany na metodę memoriałową należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PANEL » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW. Należy zaznaczyć odpowiednią metodę i wybrać ZAPISZ.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że został wprowadzony do systemu pojazd do którego księgowany jest wydatek - polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nie, należy go wprowadzić odpowiednią dla danego pojazdu ścieżką, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej - wybierz pojazd

W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję "RMK" i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej - dodawanie wydatku

Po zapisaniu wydatku wprowadzona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do okresu, który został uprzednio wskazany.

Aby sprawdzić rozpiskę rozksięgowania wydatku należy kliknąć na jego numer w zakładce WYDATKI. Następne w pojawiającym się oknie należy przejść do zakładki EWIDENCJE. Jeśli polisa dotyczy samochodu, do którego jest prowadzona kilometrówka dla celów PIT obok daty księgowania pojawi się ikona samochodu.

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej - ikona samochodu

Ważne!
System nie wyświetla komunikatu o przekroczeniu limitu AC (20 tys. euro) oraz automatycznie go nie wylicza, związku z czym należy pamiętać o jego pilnowaniu. Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC znajduje się w artykule: Ubezpieczenie AC samochodu osobowego.