Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem musi skutkować wykazaniem jej w kilku ewidencjach. Wprowadzając do systemu taką fakturę należy wybrać odpowiedni schemat księgowy oraz wprowadzić dodatkowe oznaczenia aby transakcja została wykazana we właściwych rejestrach.

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie powinno się wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT - w oknie edycji, należy wprowadzić odpowiednią krajową stawkę VAT oraz wartość netto z otrzymanego dokumentu.

 

Faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie mb24

 

W celu zastosowania odpowiedniego schematu księgowego, należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

 

Faktury z odwrotnym obciążeniem - stosowanie

 

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w Rejestrze zakupu i sprzedaży VAT oraz w odpowiedniej kolumnie KPiR.