Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Księgowanie odwrotnego obciążenia w kosztach dotyczącego usług budowlanych wymaga wybrania w systemie odpowiedniej stawki VAT oraz zaznaczenia opcji, która pozwoli na ujęcie kosztu w odpowiednich rejestrach VAT. 

Fakturę z adnotacją odwrotne obciążenie powinno się wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w oknie edycji, należy uzupełnić podstawowe dane, wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, wprowadzić odpowiednią krajową stawkę VAT oraz wartość netto z otrzymanego dokumentu. 

Faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie mb24

W celu zastosowania odpowiedniego schematu księgowego, należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktury z odwrotnym obciążeniem - stosowanie

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w Rejestrze zakupu i sprzedaży VAT oraz w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.