Jednolity Plik Kontrolny - JPK

W systemie mojebiuro24.pl można generować Jednolity Plik Kontrolny w postaci: JPK_VAT, JPK_KPiR oraz JPK_MAG. Pliki te są generowane na zasadzie osobnych deklaracji.

Kiedy należy wysyłać Jednolity Plik Kontrolny?

Składanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ułatwienie przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli.

Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ważne !

Obowiązek wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązuje od:

  • 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa,

  • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie przedsiębiorstwa,

  • 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorstwa.

Podmiot

Mikro-przedsiębiorca

Małe przedsiębiorca

Średnie przedsiębiorca

Duże przedsiębiorca

Średnia ilość pracowników w roku**

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

powyżej 250

Obroty netto**

do 2 mln EURO**

do 10 mln EURO

do 50 mln EURO

powyżej 50 mln EURO

* w przeliczeniu na średnioroczne etaty, zatem liczba może być ułamkową

** w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

Oba warunki muszą być spełnione. Jednak jeżeli ilość zatrudnionych średnio rocznie pracowników w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczyła 10 osób a osiągnięte obroty wyniosły poniżej 2 mln EURO podmiot będzie kwalifikowany do małych przedsiębiorstw, u których obowiązek składania JPK_VAT powstaje od 1 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł: Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców?

Termin składania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dokument JPK_VAT należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez względu na sposób rozliczania podatku VAT (miesięczny czy kwartalny).

JPK-VAT - generowanie i wysyłka

JPK_VAT można wygenerować zarówno z poziomu zakładki DEKLARACJE, jak i EWIDENCJE.

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT w systemie z poziomu zakładki Deklaracje należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT. W oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_VAT w systemie mojebiuro24.pl

W celu wygenerowania JPK_VAT z poziomu zakładki Ewidencje należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY/REJESTR ZAKUPÓW i wybrać okienko POBIERZ JPK VAT.

Jednolity Plik Kontrolny w systemie mojebiuro24.pl

Sporządzoną deklarację JPK_VAT można wysłać bezpośrednio z systemu. W przypadku biur wymagany jest własny podpis elektroniczny przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Generowanie korekty JPK_VAT

Korektę deklaracji JPK_VAT generuje się w zakładce BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK, jako Cel złożenia należy wybrać: korekta deklaracji.

Jednolity Plik Kontrolny - korekta JPK_VAT w systemie mojebiuro24.pl

Generowanie JPK_KPiR

JPK_KPiR można wygenerować zarówno z poziomu zakładki DEKLARACJE, jak i EWIDENCJE.

W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie z poziomu zakładki Deklaracje należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_KPIR w systemie mojebiuro24

W wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć na funkcję POBIERZ JPK KPiR dostępnej w prawej górnej części okna.

Jednolity Plik Kontrolny - pobieranie JPK_KPIR w systemie mojebiuro24.pl

Aby wygenerować deklarację JPK_KPiR z poziomu zakładki Ewidencje, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW i wskazać opcję POBIERZ JPK KPIR.

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie JPK_KPR z zakładki Ewidencje w systemie mojebiuro24.pl

JPK MAGazyn - informacje ogólne

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Podzielony jest na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM. Każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,
  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

JPK_MAG można sprawnie wygenerować, przechodząc do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie należy wybrać funkcję POBIERZ JPK MAG.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_MAG w systemie mojebiuro24.pl

Jak pobrać UPO dla jednolitego pliku kontrolnego?

W celu pobrania urzędowego poświadczenia odbioru dla JPK należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik za dany miesiąc, a następnie z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Jednolity Plik Kontrolny - jak pobrać UPO w systemie?