Jednolity Plik Kontrolny - JPK

W systemie mojebiuro24.pl można generować Jednolity Plik Kontrolny w postaci: JPK_VAT, JPK_KPiR oraz JPK_MAG. Struktury JPK są generowane na zasadzie osobnych plików.

Kiedy należy wysyłać Jednolity Plik Kontrolny?

Składanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ułatwienie przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli.

Przekazanie dokumentu należy przeprowadzać przez elektroniczne środki komunikacji lub za pomocą informatycznego nośnika danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.Ważne!
Od stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do wysyłki JPK_VAT!
Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł: Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców?

Termin składania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Dokument JPK_VAT należy składać za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez względu na sposób rozliczania podatku VAT (miesięczny czy kwartalny).

JPK_VAT - generowanie i wysyłka

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres którego deklaracja ma dotyczyć, a jako Cel złożenia należy wybrać: Złożenie deklaracji.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_VAT w systemie mojebiuro24.pl

Sporządzony JPK_VAT można wysłać bezpośrednio z systemu. W przypadku biur wymagany jest własny podpis elektroniczny przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Generowanie korekty JPK_VAT

Korektę JPK_VAT generuje się w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT, jako Cel złożenia należy wybrać: Korekta deklaracji.

Jednolity Plik Kontrolny - korekta JPK_VAT w systemie mojebiuro24.pl

Generowanie JPK_KPiR

JPK_KPiR można wygenerować zarówno z poziomu zakładki PODATKI, jak i EWIDENCJE.

W celu wygenerowania pliku JPK_KPiR w systemie z poziomu zakładki PODATKI należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.


Jednolity Plik Kontrolny - JPK_KPIR w systemie mojebiuro24

W wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć na funkcję POBIERZ JPK KPiR dostępnej w prawej górnej części okna.

Jednolity Plik Kontrolny - pobieranie JPK_KPIR w systemie mojebiuro24.pl

Aby wygenerować deklarację JPK_KPiR z poziomu zakładki Ewidencje, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ JPK KPIR.

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie JPK_KPR z zakładki Ewidencje w systemie mojebiuro24.pl

JPK MAGazyn - informacje ogólne

Plik JPK_MAG zawiera dane dotyczące nagłówków i pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

Podzielony jest na cztery sekcje: PZ, WZ, RW, MM. Każda z nich zawiera dla wybranych dokumentów:

  • listę danych nagłówkowych,
  • listę pozycji dokumentów wraz ze szczegółowymi danymi towarów.

JPK_MAG można sprawnie wygenerować, przechodząc do zakładki MAGAZYN » DOKUMENTY, gdzie z górnego menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK MAG.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_MAG w systemie mojebiuro24.pl

Jak pobrać UPO dla jednolitego pliku kontrolnego?

W celu pobrania urzędowego poświadczenia odbioru dla JPK należy przejść do zakładki START » PODATKOWE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik za dany miesiąc, a następnie z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Jednolity Plik Kontrolny - pobranie UPO w systemie mojebiuro24.pl

Masowe pobranie UPO z poziomu biura rachunkowego

Istnieje również możliwość pobrania maskowego UPO dla klientów biura rachunkowego. W celu należy przelogować się na konto biura rachunkowego, a następnie przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, kliknąć w ikonę masowego zaznaczenia plików w tabeli, a następnie z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Jednolity Plik Kontrolny -masowe pobranie UPO w systemie mojebiuro24.pl