Jak zaksięgować diety w podróży służbowej klienta?

Klient, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą odbył podróż służbową, związku z czym wyliczyłam mu przysługującą dietę. W jaki sposób można w systemie mojebiuro24.pl zaksięgować dietę z podróży służbowej krajowej czy zagranicznej klienta? 

Anna, Poznań

 

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności często odbywają podróże służbowe. Jednym z wydatków jakie mogą zaliczyć do kosztów są diety, które określają limit na pokrycie kosztów wyżywienia.

Stawki diet delegacji krajowych znajdą państwo w artykule: Diety krajowe w podróżach służbowych
Stawki diet delegacji zagranicznych znajdą państwo w artykule: Diety zagraniczne w podróżach służbowych

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej?

Przysługujące przedsiębiorcy diety należy zaksięgować na podstawie dowodu wewnętrznego. W systemie mojebiuro24.pl należy w tym celu przejść do zakładki: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - wydatki

Jako schemat księgowy należy wybrać: Koszty prowadzenia działalności.

Następnie w polu Opis należy wskazać:

  • imię i nazwisko osoby odbywającej delegację,
  • cel podróży,
  • nazwę miejscowości docelowej,
  • liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu),
  • stawkę diety

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - dodawanie nowego dowodu wewnętrznego

W ten sposób zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR.

Drukowanie dowodu wewnętrznego

Wystawiony dowód wewnętrzny możemy wydrukować w zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE, gdzie należy zaznaczyć dany dokument, a następnie wybrać z górnego paska menu funkcję “Drukuj”.

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - generuj druk

Lub w zakładce WYDATKI, gdzie odszukujemy i oznaczamy DW i z górnego menu wybieramy GENERUJ DOKUMENT » DRUKUJ. 

Jak zaksięgować diety w podróży służbowej przedsiębiorcy - Drukuj