Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

W celu zaksięgowania wydatku kwalifikującego do innych wydatków związanych z działalnością gospodarczą przechodzimy do zakładki: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT lub (FAKTURA BEZ VAT)

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - dodawanie wydatku w systemie

W temacie tego co można można zaksięgować w kolumnie 13 - pozostałe wydatki - w artykule: Pozostałe wydatki w KPiR

W oknie, które się pojawi jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Uzupełniamy dane zgodnie z dokumentem zakupu. 

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - okno dodawania wydatku

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki oraz Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT).