Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej należy przejść do zakładki WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » WYDATEK i uzupełnić wymagane dane zgodnie z fakturą od dostawcy.

Import usług z ue wprowadzanie do systemu

Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole NIP na VAT UE. Następnie przechodzimy do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie wybieramy właściwą walutę oraz zaznaczamy opcję IMPORT USŁUG ART. 28B. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju, w trakcie księgowania w polu WARTOŚĆ NETTO należy wpisać wartość brutto z faktury.

Import usług z ue - waluta obca

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do KPIR do kolumny 13 - pozostałe wydatki.
Dodatkowo transakcja importu usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT zostanie wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M.Ważne!
W celu ujęcia w kosztach zapłaconego podatku VAT wynikającego z tej transakcji należy rozliczyć deklarację VAT-9M w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację, którą chcemy rozliczyć oraz z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. Po zapisaniu rozliczenia zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie w dacie rozliczenia ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Import usług z UE gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej importu usług z UE różni się od daty powstania obowiązku podatkowego księgowania nie dokonujemy w zakładce WYDATKI, a bezpośrednio w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT:
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (jako stawkę VAT należy wybrać krajową stake podatku). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “Import usług art.28b“.

Import usług z ue w rejestrze zagranicznym

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu POZOSTAŁE WYDATKI należy ująć samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Import usług z ue - KPIR