Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej należy przejść do zakładki WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » WYDATEK i uzupełnić wymagane dane zgodnie z fakturą od dostawcy.

import usług z ue

Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole NIP na VAT UE. Następnie przechodzimy do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie wybieramy właściwą walutę oraz zaznaczamy opcję IMPORT USŁUG ART. 28B. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju, w trakcie księgowania w polu WARTOŚĆ NETTO należy wpisać wartość brutto z faktury.

import usług z ue

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do KPIR do kolumny 13 - pozostałe wydatki.
Dodatkowo transakcja importu usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT zostanie wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M.Ważne!
W celu ujęcia w kosztach zapłaconego podatku VAT wynikającego z tej transakcji należy rozliczyć deklarację VAT-9M w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację, którą chcemy rozliczyć oraz z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. Po zapisaniu rozliczenia zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie w dacie rozliczenia ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Import usług z UE gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej importu usług z UE różni się od daty powstania obowiązku podatkowego księgowania nie dokonujemy w zakładce WYDATKI, a bezpośrednio w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT:
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (jako stawkę VAT należy wybrać krajową stake podatku). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “Import usług art.28b“.

Import usług z UE

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki należy ująć samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Import usług z UE