Fakturowanie

Klienci biura rachunkowego zyskują bezpłatny programu do fakturowania, dzięki czemu fakturowanie będzie szybkie i wygodne - wystawione przez nich dokumenty automatycznie będą zaksięgowane.

W systemie mojebiuro24.pl dostępne są różne rodzaje faktur, w tym m.in. faktura VAT, faktura bez VAT, faktura VAT marża, faktura VAT MOSS, faktura zaliczkowa i końcowa czy faktura dokumentująca odwrotne obciążenie. Dodatkowo można je wystawiać nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, a nawet norweskim.

Faktura VAT

Fakturę VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

Fakturowanie - faktura VAT

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT - jak wystawić?

Faktura bez VAT

Fakturę bez VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (BEZ VAT). Ta opcja dostępna jest po odznaczeniu opcji Płatnik VAT w zakładce USTAWIENIA » PODATEK VAT.

Fakturowanie - faktura bez VAT

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura bez VAT - jak wystawić?

Faktura proforma

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ ZAMÓWIENIE.

Fakturowanie - proforma

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura pro forma - jak wystawić?

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkową generuje się na podstawie wystawionej faktury pro forma w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, gdzie należy wskazać daną fakturę pro forma.

Fakturowanie - faktura zaliczkowa

Wówczas pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Kwota zaliczki program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Opcjonalnie należy ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

Faktura zaliczkowa zostanie automatycznie ujęta wyłącznie w Rejestrze sprzedaży VAT.

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura zaliczkowa - jak wystawić?

Faktura końcowa

Fakturę końcową w systemie mojebiuro24.pl wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KOŃCOWĄ, następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego ma zostać wystawiona.

Fakturowanie - faktura końcowa

W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura końcowa - jak wystawić?

Faktura korygująca pozycje faktury

Fakturę korygującą pozycje faktury wystawia się, zaznaczając fakturę pierwotną w zakładce  PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i z górnego paska zadań wybierając WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ POZYCJE FAKTURY.

Fakturowanie - faktura korygująca pozycje faktury

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca pozycje faktury - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca dane formalne

Fakturę korygującą dane formalne sporządza się, przechodząc do zakładki PRZYCHODY, zaznaczając fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, następnie w górnym menu wybierając opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ DANE FORMALNE.

Fakturowanie - faktura korygująca dane formalne

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca dane formalne - wystawianie dokumentu

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

W systemie można wystawić fakturę sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ, wybierając odpowiednią stawkę podatku VAT. Zgodnie z wybraną stawką system uwzględni fakturę w odpowiednich pozycjach deklaracji.

fakturowanie

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Faktura MOSS

W systemie możliwe jest również wystawianie faktur MOSS. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » PODATEK VAT należy zaznaczyć opcję podatnik VAT zarejestrowany w MOSS.

fakturowanie

Fakturę MOSS wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić Dane kontrahenta. Ważne, aby w polu Kraj wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK. Wówczas automatycznie pojawią się stawki VAT obowiązujące w kraju nabywcy.

fakturowanie

Faktura VAT-marża

Aby możliwe było wystawianie faktur VAT-marża, w zakładce USTAWIENIA » PODATEK VAT należy zaznaczyć opcję system VAT marża.

fakturowanie

Fakturę VAT-marża wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ MARŻA.

Fakturowanie - wystawianie faktury VAT-marża

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT marża - jak wystawić?

Faktura metoda kasowa

W celu wystawienia faktur z odpowiednimi oznaczeniami należy zaznaczyć pole Metoda kasowa w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT.

Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.

fakturowanie

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Metoda kasowa w przychodach

Faktura w języku obcym

Fakturę w języku obcym wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy, po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE.

fakturowanie

Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - zmiana waluty i języka