Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - jak zaksięgować?

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem za usługi budowlane wystawiona poza systemem powinna zostać zaksięgowana z wykorzystaniem odpowiedniego schematu księgowego, dzięki czemu dokument automatycznie zostanie ujęty w ewidencjach.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - usługi budowlane

W celu wprowadzenia faktury sprzedaży dotyczącej usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia, która została wystawiona poza systemem mojebiuro24.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem

W oknie dodawania przychodu należy uzupełnić wymagane pola zgodnie z danymi faktury. Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i jako schemat księgowy wybrać opcję USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Dzięki temu, w polu STAWKA VAT automatycznie pojawi się stawka VAT rozlicza nabywca.

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - jaki schemat księgowy wybrać?

Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem wystawiona poza systemem - sprzedaż towarów

W przypadku sprzedaży towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, gdy faktura została wystawiona poza systemem księgowanie odbywa się poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W zakładce ZAAWANSOWANE jako schemat księgowy należy wybrać opcję ZWYKŁY, a w polu STAWKA VAT należy wybrać opcję "VAT rozlicza nabywca".

 Faktura sprzedaży z odwrotnym obciążeniem - jaką stawkę VAT wybrać?