Faktura korygująca pozycje faktury - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca pozycje faktury wystawiana jest zarówno przez czynnych podatników VAT, jak również zwolnionych w sytuacji gdy została stwierdzona pomyłka lub zaistniało inne zdarzenie zmieniające dane np. cenę sprzedaży lub ilość towaru, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej.

Faktura korygująca - czynny podatnik VAT

Fakturę korygującą pozycje faktury przez czynnego podatnika VAT można wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez oznaczenie wybranej faktury i skorzystanie z funkcji MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY znajdującej się na menu głównym.

Faktura korygująca - skorygowanie pozycji faktury

Ważne!
W pozycjach faktury należy podawać wartości, które powinny być na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę.

Faktura korygująca - wystaw

Dodatkowo, w zakładce UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód wystawienia faktury korygującej.

Tak wystawiona korekta zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży (w dacie potwierdzenia) oraz w Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w dacie wystawienia korekty).

Wystawiona faktura korygująca pozycje faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy fakturze pierwotnej pojawi się ikona informująca o wystawionej korekcie.Uwaga!
W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona z powodu błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki należy cofnąć się do okresu w którym została wystawiona faktura pierwotna, o czym więcej w artykule: Księgowanie korekty wystawionej z powodu błędu rachunkowego

Faktura korygująca - podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

Fakturę korygującą pozycje faktury przez podatnika zwolnionego VAT należy wystawić poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie po zaznaczeniu faktury na liście z górnego paska menu należy wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Faktura korygująca - skorygowanie pozycji faktury bez VAT

W zakładce UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód sporządzenia faktury korygującej.

Tak wystawiona korekta zostanie ujęta w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w dacie wystawienia korekty).

Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy błędnej fakturze sprzedaży pojawi się ikona informująca o wystawionej korekcie.

Faktura korygująca - ikona korekty

Faktura korygująca bez określonej daty odbioru korekty

Niekiedy zdarza się, że w trakcie wystawiania korekty nie jest nam znana data potwierdzenia odbioru przez odbiorcę. Związku z czym ważne jest aby prawidłowo oznaczyć to w systemie. Wówczas w trakcie wystawiania faktury korygującej w polu DATA POTWIERDZENIA należy oznaczyć pozycję BRAK.

Faktura korygująca - brak

Oznaczenie tej funkcji spowoduje, że wystawiona faktura nie zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży, a jedynie w KPIR.

Następnie, gdy będzie znana data potwierdzenia odbioru korekty należy zaznaczyć fakturę na liście i z górnego paska menu wybrać opcję ROZLICZ » POTWIERDZONO ODBIÓR KOREKTY.

Faktura korygująca - potwierdzenie odbioru korekty

Wówczas, we wprowadzonej w powyższy sposób dacie odbioru, faktura korygująca zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym ujęta w deklaracji VAT.

Jak wystawić fakturę korygującą pozycje faktury i zmienić stan towarów na magazynie?

W sytuacji, gdy użytkownik poprzez wystawienie faktury korygującej chce wpłynąć na ilość towarów znajdujących się na stanie magazynowym musi pamiętać, by w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura korygująca - zmiana stanu magazynu