Faktura korygująca dane formalne - wystawianie dokumentu

Faktura korygująca dane formalne - czynni podatnicy VAT

Korekty danych dla danego dokumentu można dokonać poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ na dwa sposoby po zaznaczeniu na liście faktury pierwotnej:

1. Należy wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ DANE FORMALNE

Faktura korygująca - jak wystawić?

2. Z górnego paska menu należy wybrać opcję KORYGUJ » DANE FORMALNE.

 Faktura korygująca - poprawa danych formalnych

W oknie Wystawienia faktury korygującej,  należy podać UZASADNIENIE KOREKTY.

 Faktura korygująca - jakie uzasadnienie?

W sytuacji gdy błąd powstał w adresie lub numerze NIP, w celu edycji należy wybrać opcję ZMIEŃ DANE.

 Faktura korygująca  - jak zmienić dane?

Po zapisaniu faktura korygująca dane formalne znajdzie się liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, jednak nie zostanie ujęta w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów / Ewidencji Przychodów.

Faktura korygująca dane formalne - podatnicy zwolnieni z podatku VAT (nievatowcy)

Faktura korygująca dane formalne w  przypadku wystawiania jej przez podatnika zwolnionego z podatku VAT różni się tym, że nie ma możliwości wygenerowania jej przez opcję WYSTAW. Aby dokonać korekty faktury sprzedaży u nievatowca należy kolejno wybrać PRZYCHODY » SPRZEDAŻ - z listy zaznacza się żądaną fakturę i wybiera opcję KORYGUJ » DANE FORMALNE.

 Faktura korygująca dane formalne

Po pojawieniu się okna modyfikacji należy podać UZASADNIENIE KOREKTY

Faktura korygująca - jakie uzasadnienie? 

W następnej kolejności można przejść do poprawy danych. Jeśli błąd wystąpił w danych kontrahenta, należy wybrać opcję ZMIEŃ DANE.

 Faktura korygująca  - jak zmienić dane?

Po kliknięciu ZAPISZ faktura trafi do zakładki w PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, jednak nie będzie spowoduje zmian w Księdze Przychodów i Rozchodów / Ewidencji Przychodów.