Anulowanie wystawionej faktury

Aby można było anulować fakturę muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • transakcja nie doszła do skutku,
  • faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, czyli odbiorca jej nie otrzymał, co oznacza, że wystawca faktury posiada dwa egzemplarze dokumentu.

Więcej na ten temat w artykule: Anulowanie faktury - kiedy jest możliwe?

Anulowanie wystawionej faktury w systemie mojebiuro24.pl możliwe jest bezpośrednio z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni dokument i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Anulowanie wystawionej faktury w zakładce przychody

W oknie modyfikowania faktury należy wejść w zakładkę ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję FAKTURA ANULOWANA. Zapisujemy.

Anulowanie wystawionej faktury - opcja faktura anulowana

Tak anulowaną fakturę należy opisać "Anulowano dnia" i przechowywać razem z dokumentami księgowymi. Dodatkowo przy fakturze, która została anulowana pojawi się znaczek , a na wydruku pojawi się adnotacja faktura anulowana.

Anulowanie wystawionej faktury - opcja faktura anulowana