Analizy finansowe przedsiębiorstwa

Analiza przychodów i kosztów

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PRZYCHODY I KOSZTY jest możliwość przeanalizowania  osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w wybranych okresach.

Analiza przychodów i kosztów przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

wykres przychodów i kosztów mojebiuro24.pl

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przychodach, kosztach i dochodach oraz dane narastająco od początku analizowanego okresu. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza KPiR

W systemie możliwe jest szybkie przeanalizowanie wpisów w poszczególnych kolumnach KPiR. Analizę KPiR można sprawdzić w zakładce ANALIZY » OGÓLNE » KPiR.

KPiR można przeanalizować według wybranych przez siebie parametrów. Możliwe jest wybranie analizowanego okresu oraz sposobu sumowania.

Po wprowadzeniu parametrów dane przedstawiane są w tabeli .

Analiza podatku VAT

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PODATEK VAT dla czynnych podatników VAT szef biura rachunkowego może przeanalizować podatek VAT.

analiza podatku VAT

Analiza podatku VAT przedstawiania jest w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszym kroku należy zdefiniować pole DATA:

 • bieżący tydzień,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący miesiąc,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący kwartał,
 • poprzedni kwartał,
 • bieżący rok,
 • poprzedni rok lub,
 • zakres.

oraz SUMOWANIE WEDŁUG:

 • dnia,
 • tygodnia,
 • miesiąca,
 • kwartału lub,
 • roku.

Zgodnie z wybranymi danymi system automatycznie generuje wykresy.

analiza podatku VAT - wykres

Generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o podatku VAT należnym (od sprzedaży), VAT naliczonym (od zakupów) oraz podatku do zapłaty. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza przepływów pieniężnych

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE można poddać analizie dane związane z płatnościami za faktury sprzedaży i zakupu.

Przepływy pieniężne analizowane są w formie wykresów oraz tabelarycznie.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

analiza przepływów pieniężnych - tabela

Poniżej generowana jest również tabela z danymi, zawierająca informację o przepływach pieniężnych. Tabelę można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając ikonę w prawym górnym rogu tabeli.

Analiza kursów walut

Zakładka ANALIZY » OGÓLNE » KURSY WALUT zawiera średnie kursy walut ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

Aby uzyskać analizę, należy wskazać interesujący nas okres i walutę. Po wybraniu odpowiednich pozycji należy kliknąć w przycisk ZATWIERDŹ.

Dane o wybranych średnich kursach walut  zostaną przedstawione w postaci wykresu.

W tabeli po prawej stronie można wprowadzić datę, a system wyświetli informacje o kursie wybranych walut na konkretny dzień.

Analiza odsetek podatkowych

Aktualną wartość odsetek podatkowych można skontrolować w zakładce ANALIZY » OGÓLNE » ODSETKI PODATKOWE.

W zakładce znajduje się tabela ze stawkami odsetek podatkowych bądź ustawowych, w zależności od wybranych filtrów dostępnych w prawym dolnym rogu tabeli.

Analizy - podatkowe

Szef biura może skorzystać również z kalkulatora odsetek podatkowych. Aby wyliczyć odsetki podatkowe, należy kliknąć w DODAJ WIERZYTELNOŚĆ i uzupełnić pozycje w oknie, które się pojawi (kwotę, termin należności oraz datę zapłaty).

Analizy - dodaj wierzytelność

Drugą możliwością jest dodanie terminu do terminarza, klikając w opcję DODAJ TERMIN. Terminarz znajduje się w zakładce BIURO.