Akta osobowe pracownika - prowadzenie teczek w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Ma on założyć i prowadzić, dla każdego, akta osobowe pracownika. W systemie Mojebiuro24.pl możliwe jest przechowywanie skanów dokumentów znajdujących się w aktach osobowych.

Akta osobowe pracowników

Aby dodać zeskanowany dokument należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać pracownika, którego dokument dotyczy i w oknie “Szczegóły pracownika” przejść do zakładki DOKUMENTY » AKTA OSOBOWE.

akta osobowe

 

3 części akt osobowych pracownika

Po wybraniu “Akt osobowych” pojawią się foldery dla:

  • części A akt osobowych - dokumenty związane z ubieganiem się o pracę

  • części B akt osobowych - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

  • części C akt osobowych - ustanie zatrudnienia

 

akta osobowe

 

W celu dodania zeskanowanego dokumentu należy wybrać właściwy folder a następnie z górnego paska wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. W oknie dodawania dokumentu należy przejść do zakładki “Na podstawie pliku” i dodać właściwy dokument.

Akta osobowe - dodawanie dokumentu

Dodawanie terminów mi. ważności badań medycyny pracy oraz szkoleń BHP

Podczas dodawania skanu dokumentu do e-akt osobowych pracownika można dodać informacje o dacie ważności badań medycyny pracy, bądź terminie kolejnego szkolenia bhp, lub innego ważnego terminu. Dodany dokument do e-akt można powiązać z zadaniem, dzięki czemu będzie można kontrolować ważne terminy, które dotyczą pracowników.

Podczas dodawania do systemu skanu dokumentu, w oknie dodawanie dokumentu dzięki zaznaczeniu opcji “Dodaj nowe zadanie”. System automatycznie przeniesie nas do okna Dodawania nowego zadania. Gdzie uzupełniamy nazwę i termin zadania np. następnych badań lekarskich czy szkolenia bhp. Dzięki temu system przypomni o tych terminach.

Akta osobowe - dodawanie terminów

Podgląd dodanych zadań dostępny jest w zakładce CRM » ZADANIA.